Energivärdet i brasved är inte helt oviktigt. Det blir billigare att köpa bokved att använda bokved som brasved istället för att betala samma pris för björkved. Energivärdet i brasveden skiljer mycket mellan de olika träslagen se brasvedens energivärde tabellen. Man kan lätt tro att det är björkved som har det högsta energivärdet men så är det inte. Har du inte provat använda bokved så rekommenderar vi verkligen dig att prova.

Glöm inte att förvara brasveden inne man ska ha minst 2 dagars förbrukning av ved inne så veden inte är kall när du ska använda den. Det bli inte bara enklare att göra upp eld, du får även ut det högsta energivärdet ut veden. Läs mer om hur du får torr ved här.och

Skillnad på ved från olika träslag.

Energivärde i veden från de tyngre träslagen som bok, ek och ask toppar listan över högst energiinnehåll per kubikmeter. De brinner länge, ger fin glöd och är där med bra brasved. Vilket träslag innehåller då mest energi? Det är Syrén som innehåller mest energi. 
Var och hur trädet har vuxit spelar roll för densiteten. Rent generellt har träd som vuxit långsamt på torr mark högre densitet än träd som skjutit i höjden på fuktig mark.
Värmevärdet skiljer sig mellan trädets olika delar, beroende på halterna av fetter, kåda och hartser i träet.

Den bästa veden är den som är lagom torr, resten handlar främst om personlig smak och vad du har tillgång till. Men genom att ta tillvara på träslagens egenskaper kan rätt blandning skapa en brasa som både är lättstartad och som räcker länge. Barrträd brinner häftigare än lövträd vilket gör dem bra att starta brasor med och för att fort skapa en hög förbränningstemperatur. Kompletterar man med tyngre träslag kan man ändå få till en brasa som räcker länge och får fin glöd. Gran går till exempel fint ihop med rönn, ek och björk.

Ek innehåller mycket garvsyra som bara frigörs om förbränningstemperaturen blir tillräckligt hög, annars kan rökkanalen skadas. Här är det extra viktigt att veden verkligen är torr så att den spricker upp. Lagom torktid är enligt den gamla bondepraktikan två säsonger.